Beth ydy ‘hwn’ yn Gymraeg?

‘Rwyf wastad wedi meddwl am flogio yn Gymraeg. Cyn i mi ymaelodi â’r wefan hon – sef tridiau yn ôl – mae wedi bod eisiau arnaf i drosi fy syniadau hollol gwrthoptimistaidd trwy’r iaith y rhoddais rhan fwyaf fy mywyd i’w dysgu. Felly, dyma ni! Sut mae?
A dweud y gwir, ac yn dilyn cyfres o dua saith neu wyth blog mewn llai o oriau, credaf fy mod i wedi gwario fy ngeiriau oll yn barod trwy gyfrwng fy mamiaith. Ond, byddwn ni’n awgrymu eu darllen. Mae fy mrawd yn hoff ohonynt!
Felly beth allaf i ysgrifennu amdano? Fel rhan fwyaf clecs pobl eraill Cymraeg eu hiaith ar y we, efallai y bydd yn well i mi drafod y Gymraeg? Na! Oherwydd, fel y dywedais, dyna’r unig beth mae pobl sy’n siarad y Gymraeg yn ei wneud!
Yn y dyfodol, gobeithio y gallaf fynegi fy marnau personol mewn iaith arall – Gaeleg Ynys Manaw, efallai?

Beth ydy ‘tattoo’ yn Gymraeg?

Ooooh, tra fyddaf yma, ‘rwyf wedi bathu gair – ‘croenlun’. Yn amlwg, daw hyn o ‘croen’ a ‘llun’. Hoffwn ei awgrymu fel gair Cymraeg am ‘tattoo’. Beth ydych chi’n feddwl? ‘Rwy’n meddwl ei fod yn wych.

Omniglot

Ceisiwch ei ddefnyddio pan gewch gyfle. Beth am drafod y ffaith bod gennyf groenlun ar fy nghefn?
Esboniaf hynny, yn ogystal â llun wedi’i atodi ohoni, mewn blog arall…. trwy iaith Ynys Manaw….

Gwênwyneb! (Am fathiad newydd!) 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s