Beth ydy ‘sweets’ mewn Cymraeg (safonol)?

Nid wyf yn grefyddol o gwbl. Sy’n rhywbeth digon teg i’w ddweud hyd heddiw gan fod gwyddoniaeth wedi’i brofi’n anghywir a dim mwy na hen sustem o gyfraith ydyw addysg Iesu a’i gyfeillion ‘nawr!
Er hynny i gyd, ni allaf anwybyddu beth mae crefydd wedi wneud i mi’n bersonnol. Er enghraifft, trwy’r ysgol gynradd cefais fy magu gan straeon a chan ddysgu parchus Cristnogol sydd yn golygu fy mod i wedi troi allan fel berson ‘iawn a pharchus’…. Cywna llawer am hynny, sicr o fod!
Ac o ran yr iaith Gymraeg, mae cred yr hen Gymry mewn rhyw dduw uwch eu pennau wedi meddwl y cafodd yr iaith ei hachub trwy gyfieithu’r Beibl i’r iaith rhwng 1567 a 1588.
Felly diolch, erm, Dduw!…. :s!
Ond fel rhan fwyaf pethau crefyddol, maent wedi suro hyd heddiw. Er enghraifft, ni allem ni roi diolch i bobl y Beibl am ddysgu inni sut i drin merched sy’n cael eu treisio eto. Nid ydyw’r bai ar y ferch! Iawn?
Ac ni allem ‘chwaith roi diolch i grefydd am achub ein hiaith…. Gan, wrth feddwl’n ddwfnach, nad ydyw wedi gwneud hynny mewn gwirionedd.

Wnaeth ffrind a myfi ein traethodau estynedig ar dafodieithoedd Cymru yn y brifysgol. Efô yn sôn am Gymru gyfan, a chyda minnau’n esbonio’r iaith unigryw a ddaw o’r Gogledd Ddwyrain! Ond mae’r ffaith ein bod ni’n gallu gwneud hyn fel rhan o’n cyrsiau yn y brifysgol oedd y ffaith nad oes un iaith a gadwyd yn ein gwlad.
Peidiwch ddarllen hyn a meddwl fy mod i’n drist nad oes un iaith…. Credaf yn bersonnol ei fod yn hyfryd gweld gwahaniaethu. Ond yr unig beth mae’r Beibl wedi wneud ydyw i’n gwahaniaethu’n ieithyddol fel gwlad.
Cawn heddiw bobl sy’n falch o ddod o’r Dde yn cwyno nad ydyw ‘allan’ yn iawn…. Ac i fod yn deg iddynt hwy, nid ydyw’n gywir – Cernyweg; mas, a Llydaweg; (er-)maez! Ac wedyn cawn drigolion y Gogledd yn poeni a chwysu bob tro maent yn clywed y term ‘mo’yn’.
Dyma ddiddorol…. Mae mwy o eiriau ar gyfer ‘sweets’ yn y Gymraeg na’r nifer o wahanol ‘sweets’ sydd ar gael i’w prynu!
Allwch chi weld beth wnaethoch, Dduw?
Gair gogleddol arall i chwi gyd, gwenwyneb! 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s