Pa mor hawdd ydy dysgu’r Gymraeg?

Pan ddywedaf wrth bobl fy mod i wedi dysgu’r Gymraeg ac bellach yn ei haddysgu fel ail iaith (sef trwy fy mamiaith…. sef Saesneg), dwi wastad yn cael yr un cwestiwn yn cael ei ofyn i mi: ‘Was it hard?’

Mae dau beth i’w trafod cyn i mi fynd ymlaen efo’r blog hwn; 1) Os oedd punt am bob tro dwi’n clywed y cwestiwn hwnnw…. Buasai mwy o amser gyn’ i i ‘sgwennu mwy o flogiau, a 2) i rywun sy’ ddim yn medru’r Gymraeg yn darllen hyn, mae ‘Was it hard?’ ymhlith iaith wahanol yn edrych fel fy mod i wedi treulio gormod o amser efo dafad…. Neu wedi cael problem efo treulio gormod o amser efo un!

Beth ydy ‘digress’ yn Gymraeg? Dysgwr ydw i, cofiwch!

A deud y gwir, rheswm dwi wedi penderfynu ysgrifennu hyn ydy’r ffaith hoffwn i esbonio i bobl a chanddynt Gymraeg fel mamiaith nad ydy hi’n hawdd o gwbl.

Fel Tom Jones ar The Voice UK, mae fi gyn stori bach. Pan oeddai yn y brifysgol yn Aberystwyth, treuliais fy mlwyddyn gyntaf ym Mhantycelyn. Ddaru mi gwrdd â phobl ene dwi’n dal eu hadnabod a’u parchu fel cyfeillion heddiw. Ond cofiaf hefyd sawl sgows (sgwrs) efo siaradwyr Cymraeg a oedd yn meddwl nad oeddwn i’n Gymro gan nad oedd digon o’r Gymraeg gennyf. Erbyn hyn bellach, ac yn dibynnu ar faint o Guinness dwi wedi’i hyfed, credaf mod i’n ei siarad yn dda ac yn ddigon hyderus i wneud i bobl feddwl fy mod i wedi medru’r iaith o’r crud. Wrth ddeud hynny, hoffwn i ofyn cwestiwn iddyn’ nhw…. Faint ohynyn’ nhw fyddai wedi dysgu Welsh os na aethant i ysgolion Cymraeg (fel fi) ac nad oedd rhieini Cymraeg eu hiaith hwynt-hwy ganddynt (fel myfi eto)!

Dydy o ddim yn hawdd…. Ond credwch chi fi…. Mae’n blydi werth chweil.

Wyneb wenu! 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s