Hyhi ydyw….

Lle a anghofiwyd. Tir heb gyffwrdd. Gwlad heb ddim.

Dim ond llygaid ffodus a all dderbyn y harddwch a welais heddiw. Dim ond clustiau lwcus a all wrando ar sibrydion taranllyd yr afonydd, a chlywed gwrthdrawiad y nentydd tawel. Golwg gwaedlyd y creigiau a chopr ar wynebau cerrig. Sŵn y cawr-goed dan draed poenus.

   

Heddiw crwydrais yn ddiniwed dros wlad tu ôl i’m tŷ. Mewn gwirionedd, nid diniwed oedd hi. Nid crwydro oeddwn i. Mwy na wlad oedd hi. O fewn oriau, gwas oeddwn i; a daeth hi ag anrhegion o harddwch a phrydferthwch.

Gorau tair sir (Sir y Fflint, Dinbych a Wrecsam) a ddeuant at ei gilydd mewn tir a anghofiwyd fel Clwyd – Giât i falchder naturiol. Darlun natur. Mae’n fwy werdd na chenfigen dinasoedd. Pe gallai Moel Famau grwydro fel y gwnes, byddai’n ymweld hefyd – ond, yn lle, erys hi gyda llygaid eiddigus. Llefain mae Glannau Merswy, Swydd Amwythig a Chaer yn eu lleoedd hwy.

   

O ffosiliau i Rhufeiniaid. O neuaddau i fewnfudwyr. Neb a wareiddiodd. Dim ond chwarae gyda hi – a chanddi, ennill dim. Amsugnir gweithgaredd gan ei chwant. Cerflun natur. Cadwyd ac ataliwyd, ond byth goncrwyd. Ei rhwystrau sy’n lle chwarae i ddynion. Gwahoddiad gan ei hun i’ch dychymig. Hi ydyw’ch gwas, ond yn well na unrhyw westeiwr.

Nid oes rhaid iddi werthu ei hun…. Ac nid wyf am ei gwerthu i chwi. Nid oes rhaid o gwbl. Mae gan ffotograffau ymdrech llwyr i gasglu ei therfysg distaw. Gwerthu ei hun y mae, heb fwriad. Ac sut allaf ei gwerthiant? Nid oes ganddi werth. Diwerth ei natur amhrisiadwy.

Allaf i fentro i’w rhoi yn eiriau? Oes gwahoddiad i mi ei disgrifio? Allaf i esbonio ei blas? Pwy ydwyf i wneud hynny? Gostyngedig ydwyf…. yn ôl ei chyfarwyddiad. Fy nghyffur ydyw a chaeth ydwyf mewn ecstasi.

Hyhi ydyw’r…. Ffrith….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s