Siopau coffi a chwestiynau pwysig.

Yn eithaf aml gallwch fy ffeindio yn chwilio dyfroedd dyfnion Google am wybodaeth sy’ braidd yn hynod. A gallwch hefyd fy ffeindio yn chwilio Google ar gyfer unrhyw broblemau ‘rwy’n eu hwynebu.

Basai mor braf hefyd deud mod i’n neud hyn yn Gymraeg….
Dwi ddim, wrth gwrs. A pham? Ydych chi wedi trio chwilio Google yn y Gymraeg am symtomau annwyd neu am sut i drwsio silff? Dydi o ddim yn bosibl cael atebion yn syth fel yn y Saesneg, neu mewn iaith arall a chanddi barch yn y byd hwn.
Dwi’n meddwl y ffaith mod i’n defnyddio Google Cymraeg yn cadw teimladau tristion i ffwrdd am beidio â bod yn ddigalon am hyn.

Yn ddiweddar, dechreuais ymgyrch (yn cynnwys fi a fy nghariad) i beidio â defnyddio’r term ‘thank you’ o gwbl. Boed yng Nghymru neu mewn unrhyw wlad estron arall ar ein daear, ‘diolch’ ydi’r term sy’n cyfleu gwerthfawrogiad. Wel, mae pawb yng Nghymru beth bynnag ddylai deall y term Cymraeg.

Wrth ‘Gŵglo’ un bore oer o Dachwedd, ddaru mi feddwl amdan hyn ac am y ffaith nad ydi o’n rhwydd iawn dod o hyd i wybodaeth gyffredinol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gydag ymgyrch Google i amlygu busnesau yng Nghymru yn ddiweddar trwy roi gwefannau busnesau bychain ar frig canlyniadau chwilio, daeth i’r amlwg nad ydi’r Gymraeg (na ‘chwaith y busnesau sy’n defnyddio’r iaith) yn elwa o hyn.
Er enghraifft, trïwch chwilio am ‘siopau coffi Wrecsam’…. cewch hyn:

20140415-094729.jpg

Dim ond tudalennau gwybodaeth heb unrhyw sôn am unrhyw siop leol sy’n gwerthu’r ffics-caffîn!
Ond rhowch ‘Wrexham coffee shops’ i mewn a chael hyn:

20140415-094736.jpg

20140415-094741.jpg

Mae lot arall ar gael hefyd, wrth gwrs.
Gweld fy mhwynt yma?

Felly, dyma fi yn trïo newid ein byd bach technolegol…. dwi wedi cyfieithu 5 o’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn fwyaf ar wefan chwilio fwyaf y byd.
O hyn ges i nhw:
http://wiki.answers.com/Q/Most_searched_questions_on_Google


1) Who was Judas? / Pwy oedd Iwdas?

Yn ôl y Testament Newydd, un o’r deuddeg apostol ac yn fab i Simon Iscariot oedd Iwdas Iscariot. Gwŷr llawer amdano oherwydd ei gusan a’i fradychu o Iesu Grist i ddwylo prif offeiriaid Sanhedrin am dâl o drideg darn o arian.

2) What the hell? / Be’ uffar?

Mae ‘What the Hell?’ yn gân gan y gantores amlwg o Ganada, Avril Lavigne ac yn dod oddi ar ei halbwm, Goodbye Lullaby a gafodd ei rhyddhau yn 2011.
Gwelodd y gân lwyddiant fel ei chân lwyddiannus 2003 ‘Girlfriend.’
‘Roedd yn boblogaidd ar draws y byd yn cynnwys cyrraedd rhif un yn Siapan, y pump uchaf yng ngweddill Asia, y deg uchaf yn Ne America, Mecsico, Ewrop a Chanada a’r ugain uchaf yn yr Unol Dalaethiau.

3) When is Easter? / Pryd mae’r Pasg?

Mae’r Pasg yn ŵyl sy’n cael ei hadnabod fel ‘Gŵyl Symudol’ gan nad oes diwrnod penodol yn y flwyddyn ar ei chyfer.
Gan ddefnyddio Calendr Greogri, bydd y Pasg wastad ar ddydd Sul rhwng (ac yn cynnwys) yr ail ar hugain o Fawrth a’r bumed ar hugain o fis Ebrill. Daw wedyn yn saith diwrnod wedi’r lleuad llawn seryddol diwethaf o fewn y dyddiau hyn.

4) Why is the sky blue? / Pam mae’r awyr yn las?

Mae heulwen yn cyrraedd atmosffêr y Ddaear ac yn cael ei gwasgaru i bob cyfeiriad gan nwyon a chan ronynnau sydd yn yr awyr. Caiff glas ei wasgaru i bob cyfeiriad gan foleciwlau bychain o fewn awyr atmosffêr y Ddaear. Caiff glas hefyd ei wasgaru mwy na liwiau eraill achos mae’n teithio fel tonnau byrrach, llai. Dyna pam y gwelwn yr awyr yn las am ran fwya’ o’r amser o fewn atmosffêr y Ddaear.

5) Why is Mars red? / Pam mae Mawrth yn goch?

Canlyniad haearn yn rhydu sy’n gwneud i Fawrth edrych yn goch. Bu cerrig a phridd ar wyneb Mawrth yn cynnwys llwch o haearn ac o elfennau eraill fel clorin a sylffwr. Cafodd y maeni eu herydu gan wyntoedd ac chafodd y llwch eu chwythu dros yr wyneb oherwydd hen losgfynyddoedd.

Felly pam af ati i wneud hyn? Wel trwy gasgliad o wybodaeth ddi-bwynt, sgrinsiots dwl a ddeng munud o waith darllen i chi, dwi’n ceisio dangos na all un person newid meddylfryd y byd amdan ein hiaith, ond gyda’n gilydd, gallem.
Dallt? Gwych!

Chwiliwch yn y Gymraeg yn gyntaf!

Wyneb dechnolegol hapus 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s