Iâr.

Dwi’n gwybod bod 99.9% o’r amser dwi’n hunanol – e.e. bod ti’n d’eud dy fod ti’n mynnhau mynd i’r pêl-droed a ddim yn meindio Doctor Who.
Dwi’n gwybod bod 99.9% o’r amser dwi’n ffeindio ffordd (yn hollol anfwriadol) i ‘neud ti deimlo’n euog am bethau gwirion.
Dwi’n gwybod bod pob lle ‘den ni’n mynd yn gorfod cael rhyw gysylltiad Celtaidd neu ‘den ni ddim yn mynd.
Dwi’n deall pa mor anodd mae’n rhiad iddo fod i ti symud ochr yma – dwi’n trafod hyn efo lot o bobl ac maen nhw, siŵr o fod, wedi blino efo fi’n d’eud pa mor lwcus dwi i gael rhywun fel ti yn fy mywyd. Dwi methu dechrau meddwl sut ti’n teimlo am symud ochr yma. Un peth dwi yn gwybod ydy ‘swn i methu ‘neud o. Ond nai neud yn siŵr mod i’n trïo ‘ngorau glas i ‘neud ti’n hapus yma – yn hapusach (gobeithio) na ti’n ‘neud fi.

Ond dwi wir yn dy werthfawrogi. Dwi methu rhoi mewn i eiriau beth ti’n feddwl i fi – ond yn bendant mae’n fwy na phob bydysawd sydd.
Dwi’n caru ti hyd at UMa56 (aka Seren Angharad) ac yn ôl…. dwywaith.

Ond, d’eud y gwir, ti ‘di clywed hyn i gyd o’r blaen. Ond un peth dwi’n siŵr mod i heb amlygu i ti eto hyd at rŵan ydy’r ffaith dy fod ti’n ‘neud fi’n well berson na’r hyn oeddwn i o’r blaen. Dwi ddim yn trïo d’eud mod i’n dibynnu arnat ti ac dwi angen ti bob eiliad o bob dydd fel rhyw faban sy’ ddim yn gwybod sut i fyw (er mod i’n siŵr dwi fel yne weithiau!). Dwi’n jyst trïo d’eud bod fy mywyd a phopeth amdana’ i’n well oherwydd dy fod ti ynddo ac yn rhan ohono.

Gobeithio dy fod ti’n iâr i fi am weddill yr amser sydd yn y bydysawd.

xxx

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s