O Frongoch i’r Lingos (Cymraeg)

(Gaeilge) (English)

Gellir disgrifio’r hanes tu ôl i’r caethion Gwyddelig yn Frongoch mewn dwy ffordd; sef ofnadwy a chalonogol – ofnadwy oherwydd triniaeth y Gwyddelod dewrion gan eu dalwyr Prydeinig a chalonogol oherwydd hanes y Cymry fu’n gweithio yn y safle ar adegau’n rhoi ‘chwaneg o fara ac o sigarennau i’w cefndryd Celtaidd.

Cofir y safle heddiw yn y pentref cysglyd hwnnw gan blac mewn tair iaith sy’n rhoi dipyn bach o wybodaeth am y gwersyll.

fr

Gweld hwn ‘roedd y tro cyntaf i mi ddod ar draws y Wyddeleg yng Nghymru ers i mi wneud fy nghwrs yn y brifysgol yn Aberystwyth. Bu dysgu’r Wyddeleg trwy gyfrwng y Gymraeg yn heriol ac yn syfrdanol ond ‘roeddwn wastad yn poeni ymhle y cawn gyfle i ymarfer ac i ddefnyddio fy sgiliau ieithyddol newydd. I minnau, bu’n siom enfawr y ces i’r cyfle oherwydd digwyddiad mor drist ar dir y Cymry.

 

Nid oedd tan ar ôl cwpl o flynyddoedd yn ddiweddarach y des ar draws Duolingo. Mae Duolingo yn rhaglen sy’n rhad ac am ddim ac sydd ar gael ar lwyth o lwyfannau gwahanol. Mae’r rhaglen yn annog defnyddwyr i ddysgu’r iaith/ieithoedd y dewisant gan ddefnyddio, yn fy marn i, technegau effeithiol iawn.

Ers ymuno â thua 1.5 miliwn o ddefnyddwyr eraill sy’n dysgu’r Wyddeleg yn unig, mae sgiliau yn yr iaith honno wedi gwella’n sylweddol. Ni fedraf aros i ymweld â chadarnleoedd y Wyddeleg cyn bo hir i ymarfer ymhellach – yn ogystal â thrïo ambell i ymadrodd ar strydoedd Dulyn ac yn y blaen.

Gyda rhan fwyaf o’m llwyddiant yn y Wyddeleg yn dod trwy Duolingo, ‘roeddwn i’n awyddus iawn i sicrhau cafodd dysgwyr y Gymraeg yr un cyfleoedd. Ers diwedd 2015, mae wedi bod yn bleser bod yn rhan bychan o grŵp bychan sydd wrthi’n creu cwrs yn y Gymraeg. Gyda bach o lwc, erbyn i chi ddarllen hyn bydd y cwrs Cymraeg ar gael yn fyd-eang er mwyn i bawb ddysgu dipyn bach mwy am iaith y nefoedd.

Allwn hefyd annog i siaradwyr rhugl y Gymraeg drïo’r cwrs a rhoi adborth am unrhyw wallau gramadegol neu dafodieithol y dewch ar eu traws? Gobeithiwn caiff pob tafodiaith eu cynnwys o’r cychwyn cyntaf ond gwerthfawrogwn gymorth gan bawb er mwyn sicrhau bod y cwrs yn iawn i ddefnyddwyr.

 

Ers cwblhau’r cwrs Gwyddeleg ar Duolingo a bod yn rhan o’r tîm anhygoel sy’n cynhyrchu’r cwrs yn y Gymraeg, mae brwdfrydedd arnaf i barhau â’r ymgyrch o sicrhau bod lle i bob iaith Geltaidd ar y rhaglen lwyddiannus hon. Hoffwn yn y dyfodol agos fynd at arweinwyr Duolingo a chynnig fy amser i greu gyrsiau yn y Gernyweg, y Fanaweg, Gaeleg yr Alban a’r Llydaweg. Pe bai diddordeb gan unrhyw un i’m cynorthwyo gyda’r prosiectau hyn, a fyddech gystal â chysylltu â mi trwy Drydar; @SteCymru14. Neu gallech anfon unrhyw gyfatebiaeth at Gadeirydd y Gangen Gymreig y Gynghrair Geltaidd.

Advertisements

2 thoughts on “O Frongoch i’r Lingos (Cymraeg)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s