Lawrlwytho Pokémon Coch

pkmnc

Cliciwch yma i lawrlwytho fersiwn 9.

DS Bydd rhaid lawrlwytho efelychydd (emulator) yn ogystal â’r ffeil uchod. Mae gwybodaeth ar sut i wneud hyn ar ddiwedd y cofnod hwn.


Nodiadau am y gêm:

  • Dydy’r cyfieithu ddim wedi’i gwblhau eto. Mae dal digon o waith i wneud.
  • Ffeil fyw ydy’r ffeil uchod – byddaf yn ei diweddaru pob tro caf gyfle. Pob tro byddwch yn chwarae’r gêm, mae’n werth ail-lawrlwytho’r ffeil er mwyn cael y fersiwn diweddaraf fydd ganddo mwy wedi’i gyfieithu a llai o namau (gobeithio!).
  • Mae ambell i nam yn codi wrth chwarae – fel arfer gellir mynd heibio hyn trwy bwyso’r prif fotwm sawl gwaith. ‘Dydw i heb ddod ar draws nam sy’n stopio’r gêm rhag rhedeg yn gyfan gwbl…. eto!
  • Dylid sylweddoli mai tasg anodd a pharhaol iawn ydy hon. Mae wedi bod yn anodd cadw’r nodau o dan y nifer a ganiateir gan y gêm ac felly bu’n rhaid i mi gynnwys digon o ‘fratiaith’ (os yw’r fath beth hyd yn oed yn bodoli) a chymysgedd o dafodieithoedd gwahanol – er nad peth drwg ydy hynny!
  • Gweler isod am fideo o’r gêm, gwybodaeth tu ôl i’r prosiect a chysylltiadau at wefannau er mwyn chwarae’r gêm eich hunain.
  • Gadewch i mi wybod os nad ydych yn llwyddo lawrlwytho unrhyw beth o’r dudalen hon. Gellir cysylltu â mi ar Drydar (@SteCymru14) neu drwy fy ebostio.

Diolch yn fawr iawn.
SteCymru14.Cliciwch yma i ddarllen am fy mhrosiect

i ddarparu Pokémon Red yn Gymraeg.

Cliciwch yma i weld fideo
YouTube 
gyda 90 eiliad o’r gêm.Cliciwch yma i lawrlwytho efelychydd
(emulator) er mwyn chwarae’r gêm.


Nodiadau am yr efelychydd:

  • Bydd yr efelychydd hwn ond yn gweithio ar gyfrifiadur personol neu ar gluniadur.
  • Er mwyn ei chwarae ar iPhone bydd rhaid mynd i’r wefan hon.
  • Ar ôl lawrlwytho’r efelychydd, bydd rhaid echdynnu cynnwys y ffeil. Gweler y nodiadau yn y llun isod:Di-deitl
Advertisements

2 thoughts on “Lawrlwytho Pokémon Coch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s