Cymraeg

CROESO

Flag_of_Wales_2.svg

Glyndwr's_Banner.svgWelsh_Tricolour_(with_star).svg

700px-Cross_of_neith.svg 800px-Black_Dragon_Flag.svg 800px-Flag_of_Saint_David.svg Draig_aur Flag_of_the_Free_Wales_Army.svg


Ymadroddion Syml:
Simple Phrases:

Bore da Good morning
P’
nawn da = Good afternoon
Noswaith dda = Good evening
Nos da = Good night

Sut wyt ti? = How are you? (Informal)
Sut ‘
dych chi? = How are you? (Formal)

S’mai / Shw’mae = Hi / Hello
Ti’n iawn? = (Are) you alright?
Iechyd da = Cheers / Good health
Hwyl fawr / Da bo chi = Goodbye

Os gwelwch yn dda / Plîs = Please
Diolch (yn fawr (iawn)) = Thank you
Esgusodwch fi = Excuse me

Mae gen’ i / Mae gyda fi = I have (got) (a)
Dwi eisiau I want (a / to)
Dwi angen = I need (a / to)
Dwi heb = I don’t have / lit. I am without
Dwi methu = I cannot / lit. I am failing (to) 

Dwi ddim yn deall (hynny) = I don’t understand (that) 

Dwi’n dysgu Cymraeg I’m learning Welsh


Dysgu Cymraeg:
Learning Welsh:

  • Gweiadur
  • Cysyll Arlein – Gwiriwch eich Cymraeg / Check your Welsh

Gwybodaeth am y Gymraeg:
Information about Welsh:

Media Systems and Stateless Nations:
Catalan and Welsh Radio in Comparative Perspective


Geiriaduron mewn ieithoedd eraill:
Dictionaries in other languages:


Lawrlwythiadau:
Downloads:

  • To Bach – Add a ‘to bach’ / ‘acen grom’ / ‘^’ to Welsh vowels easily with this free-to-download programme.
  • Microsoft Office 2010 yn Gymraeg
  • Windows 10 yn Gymraeg
  • YouTube link to change the date on your iPhone / iDevice into Cymraeg

Fy mlogiau diweddar am y Gymraeg:
My recent blogs about Welsh:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s