INFO

 

ebost@stecymru14.cymru


Gwybodaeth i Gwsmeriaid
Customer Information

Ebostiwch gydag archebiad. Rhaid cynnwys:

  • Rhifau Archebu i bob eitem
  • Unrhyw bersonoleiddio
  • Ffordd o dalu – linc at PayPal?
  • Rhifau archebu
  • Lle am adborth (postio unrhyw ddyfyniad o adborth ar bob tudalen arbennig i bob eitem)


Telerau ac Amodau
Terms and Conditions

Os nad ydych chi’n hapus gyda’r hyn a brynwyd, gallwch anfon eich eitem(au) yn ôl atom. Os dywedwch wrthym y byddwch yn anfon eich eitem(au) yn ôl o fewn pedwar diwrnod ar ddeg ers archebu, ni chodir tâl am unrhyw gludiant a chewch eich arian yn ôl yn llawn. Byddem yn fodlon rhoi unrhyw arian yn ôl tan hyd at ddeng niwrnod ar hugain ar ôl i chi ei archebu/eu harchebu ond codwn dâl am gludiant felly. Ni dderynnir unrhyw eitem(au) yn ôl wedi’r deng niwrnod ar hugain.

Bydd modd i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau trwy’n hebostio.

Os hoffech adael unrhyw adborth, gallwch ei wneud trwy’n hebostio neu drwy adael neges ar dudalen yr eitem. Croesawn unrhyw sylw ar unrhyw eitem(au) y prynwch ac byddem yn postio pob sylw ar ein gwefan.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth,

Angharad a Stephen
CardiauCelt

 

 

 


Keywords:
cardiau, cards, cardyn, cerdyn, card, cairt, cartaí, karten, kartennow, kartenn, kartennoù, cáirt, cártaí, cairtean, kaart, kaartyn, cymru, cymraeg, welsh, wales, irish, ireland, éire, gaeilge, scotland, scots, scot, scottish, gàidhlig, gaelic, gaelg, manx, isle, of, man, ellan, vannin, mannin, manks, kernow, kernowek, kernewek, cornwall, cornish, celtic, celt, celts, ceilteach, celtagh, celtaidd, keltek, keltiek, breizh, brezhoneg, gymraeg, vrezhoneg, gernewek, ghàidhlig, breton, britanny, brittany, amorica, bretagne, nollick, nollaig, nollag, nadolig, nadelek, nadelik, christmas, birthday, penblwydd, pen-blwydd, ruggyr, wedding, priodas, thanks, thank, you, diolch, meur, ras, trugarez, vras, gura, mie, ayd, tapadh, leat, leibh, agat, agaibh, raimh, maith, sona, duit, daoibh, dhyt, ghennal, chrìdheal, maynrey, hapus, llawen, lowen, sympathy, cydymdeimlad, laouen, cheap, rhad, cost, low, isel, greetings, greeting, buy, language, languages, keltic, hand-made, hand, made, luxury, moethus, translation, trelyans, cyfieithu, cyfieithydd, translator, translate, yeth, yezh, iaith, language, teanga, çhengey, canàn
Advertisements