Siopau coffi a chwestiynau pwysig.

April 15, 2014

Yn eithaf aml gallwch fy ffeindio yn chwilio dyfroedd dyfnion Google am wybodaeth sy’ braidd yn hynod. A gallwch hefyd fy ffeindio yn chwilio Google ar gyfer unrhyw broblemau ‘rwy’n eu hwynebu.

Basai mor braf hefyd deud mod i’n neud hyn yn Gymraeg….
Dwi ddim, wrth gwrs. A pham? Ydych chi wedi trio chwilio Google yn y Gymraeg am symtomau annwyd neu am sut i drwsio silff? Dydi o ddim yn bosibl cael atebion yn syth fel yn y Saesneg, neu mewn iaith arall a chanddi barch yn y byd hwn.
Dwi’n meddwl y ffaith mod i’n defnyddio Google Cymraeg yn cadw teimladau tristion i ffwrdd am beidio â bod yn ddigalon am hyn.

Yn ddiweddar, dechreuais ymgyrch (yn cynnwys fi a fy nghariad) i beidio â defnyddio’r term ‘thank you’ o gwbl. Boed yng Nghymru neu mewn unrhyw wlad estron arall ar ein daear, ‘diolch’ ydi’r term sy’n cyfleu gwerthfawrogiad. Wel, mae pawb yng Nghymru beth bynnag ddylai deall y term Cymraeg.

Wrth ‘Gŵglo’ un bore oer o Dachwedd, ddaru mi feddwl amdan hyn ac am y ffaith nad ydi o’n rhwydd iawn dod o hyd i wybodaeth gyffredinol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gydag ymgyrch Google i amlygu busnesau yng Nghymru yn ddiweddar trwy roi gwefannau busnesau bychain ar frig canlyniadau chwilio, daeth i’r amlwg nad ydi’r Gymraeg (na ‘chwaith y busnesau sy’n defnyddio’r iaith) yn elwa o hyn.
Er enghraifft, trïwch chwilio am ‘siopau coffi Wrecsam’…. cewch hyn:

20140415-094729.jpg

Dim ond tudalennau gwybodaeth heb unrhyw sôn am unrhyw siop leol sy’n gwerthu’r ffics-caffîn!
Ond rhowch ‘Wrexham coffee shops’ i mewn a chael hyn:

20140415-094736.jpg

20140415-094741.jpg

Mae lot arall ar gael hefyd, wrth gwrs.
Gweld fy mhwynt yma?

Felly, dyma fi yn trïo newid ein byd bach technolegol…. dwi wedi cyfieithu 5 o’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn fwyaf ar wefan chwilio fwyaf y byd.
O hyn ges i nhw:

http://wiki.answers.com/Q/Most_searched_questions_on_Google


1) Who was Judas? / Pwy oedd Iwdas?

Yn ôl y Testament Newydd, un o’r deuddeg apostol ac yn fab i Simon Iscariot oedd Iwdas Iscariot. Gwŷr llawer amdano oherwydd ei gusan a’i fradychu o Iesu Grist i ddwylo prif offeiriaid Sanhedrin am dâl o drideg darn o arian.

2) What the hell? / Be’ uffar?

Mae ‘What the Hell?’ yn gân gan y gantores amlwg o Ganada, Avril Lavigne ac yn dod oddi ar ei halbwm, Goodbye Lullaby a gafodd ei rhyddhau yn 2011.
Gwelodd y gân lwyddiant fel ei chân lwyddiannus 2003 ‘Girlfriend.’
‘Roedd yn boblogaidd ar draws y byd yn cynnwys cyrraedd rhif un yn Siapan, y pump uchaf yng ngweddill Asia, y deg uchaf yn Ne America, Mecsico, Ewrop a Chanada a’r ugain uchaf yn yr Unol Dalaethiau.

3) When is Easter? / Pryd mae’r Pasg?

Mae’r Pasg yn ŵyl sy’n cael ei hadnabod fel ‘Gŵyl Symudol’ gan nad oes diwrnod penodol yn y flwyddyn ar ei chyfer.
Gan ddefnyddio Calendr Greogri, bydd y Pasg wastad ar ddydd Sul rhwng (ac yn cynnwys) yr ail ar hugain o Fawrth a’r bumed ar hugain o fis Ebrill. Daw wedyn yn saith diwrnod wedi’r lleuad llawn seryddol diwethaf o fewn y dyddiau hyn.

4) Why is the sky blue? / Pam mae’r awyr yn las?

Mae heulwen yn cyrraedd atmosffêr y Ddaear ac yn cael ei gwasgaru i bob cyfeiriad gan nwyon a chan ronynnau sydd yn yr awyr. Caiff glas ei wasgaru i bob cyfeiriad gan foleciwlau bychain o fewn awyr atmosffêr y Ddaear. Caiff glas hefyd ei wasgaru mwy na liwiau eraill achos mae’n teithio fel tonnau byrrach, llai. Dyna pam y gwelwn yr awyr yn las am ran fwya’ o’r amser o fewn atmosffêr y Ddaear.

5) Why is Mars red? / Pam mae Mawrth yn goch?

Canlyniad haearn yn rhydu sy’n gwneud i Fawrth edrych yn goch. Bu cerrig a phridd ar wyneb Mawrth yn cynnwys llwch o haearn ac o elfennau eraill fel clorin a sylffwr. Cafodd y maeni eu herydu gan wyntoedd ac chafodd y llwch eu chwythu dros yr wyneb oherwydd hen losgfynyddoedd.

Felly pam af ati i wneud hyn? Wel trwy gasgliad o wybodaeth ddi-bwynt, sgrinsiots dwl a ddeng munud o waith darllen i chi, dwi’n ceisio dangos na all un person newid meddylfryd y byd amdan ein hiaith, ond gyda’n gilydd, gallem.
Dallt? Gwych!

Chwiliwch yn y Gymraeg yn gyntaf!

Wyneb dechnolegol hapus :-)

Why they lost.

April 12, 2014

They believed a comedian and performer when they said vote no.

They saw fear when the big boys said vote no.

They failed their future when the Scots said vote no.

#CatalunyaCymru

April 12, 2014

20140412-133515.jpg

Calling North Wales.

April 6, 2014

Wrexham Football Club has stood as an institution to Welsh football across North Wales for a century and a half. Its stadium stands as a constant reminder of our region’s faith. It’s history smiles on all ages.

For years the club has failed in attempts of all sporting measure to relieve the ache of getting ‘bums on seats.’ We have waited and watched as teams have come and gone to both pleasures and pains. It is time for our pains to subside. Careful planning has lead to carefree consequences. We will no longer place hope in a foreign crest.

But we are football. We are North Wales. We are 150 years in the making. We are Wrexham FC.

BOB MUNUD O’M BYWYD AR DDYSGU’N HIAITH

January 30, 2014

Dysgaf Gernyweg wrth dagu ar graig
Dysgaf Lydaweg wrth losgi ceg draig
Dysgaf Wyddeleg wrth weled tro’r byd
Dysgaf Fanaweg wrth ferwi o hyd
Dysgaf yr Aeleg heb feddwl am ddoe
Dysgaf Gymraeg gan gofio cyn ffoi.

Six Simple Steps….

January 18, 2014

Here are the 6 steps to destroying the Celtic Nations.
If you’re a Celt reading this then please don’t panic. You don’t have to do anything about it. It’s already happened.
(For Brittany, replace ‘English’ with ‘French’).

1) Move English people into Celtic nations.
2) Make the new immigrants protest to make their English language and culture equal.
3) Slowly turn a few locals’ minds against their own language and cultures.
4) Wait a while.
5) Pretend to care when Celtic pride dies and only an ‘insular and backwards’ minority remain to fight for it.
6) Complete assimilation and colonisation.

PS This should work on any nation smaller than yours. Give it a go.

:-)

Are you a robot or a Welshman?

January 6, 2014

Wolowitz: Sheldon, if you were a robot, and I knew and you didn’t, would you want me to tell you?
Sheldon: That depends. When I learn that I’m a robot, will I be able to handle it?
Wolowitz: Maybe, although the history of science fiction is not on your side.
Sheldon: Uh, let me ask you this: when I learn that I’m a robot, would I be bound by Asimov’s Three Laws of Robotics?
Koothrappali: You might be bound by them right now.
Wolowitz: That’s true. Have you ever harmed a human being, or, through inaction, allowed a human being to come to harm?
Sheldon: Of course not.
Koothrappali: Have you ever harmed yourself or allowed yourself to be harmed except in cases where a human being would’ve been endangered?
Sheldon: Well, no.
Wolowitz: I smell robot.

Here’s one….
What if you were all indoctrinated by the monarchy / government / BBC and didn’t know? Would you expect me to tell you?
Let’s find out. Correct answers are below. Be honest!

Q1) Are you satisfied that a foreign nation rules your country (or know about it and are not prepared to do anything about it)?

Q2) Do you look at the Union Rag and feel pride?

Q3) Are you blissfully unaware of the countless international crimes and the colonisation of ‘lesser’ nations of British?

Q4) Do you see the Welsh language as anything less than a national treasure that should be protected and not as ‘a good way to get a job’ or ‘a way of talking about people behind their backs’?

Q5) Do you think that people who promote Wales and her language on the BBC are doing us a favour?

Q6) Do you think that an independent and socialist Wales is ultimately a bad idea?

Q7) Do you agree with Carwyn Jones’ comments that Scotland [and Wales] would fail as an independent nation?

Q8) Are you unaware that the 6 Celtic nations share a common culture and friendship that should be nurtured and protected?

Q9) Do you use the word ‘thank you’ instead of ‘DIOLCH’?

Q10) Do you think it’s wrong turn over EVERY coin so that the witch’s head faces downwards?

Q11) Are you unaware of when Owain Glyndŵr Day is?

Q12) Were you ever taught the name of Wales’ last, native monarch who was murdered in 1282?

Q13) Is it ok to write addresses in English?

Q14) Are you a supporter of needless wars and pro-British military?

Q15) Do you believe that rugby in Wales is good?

Q16) Do you know the way to Abaty Cwm-hir?

Q17) Is it right that people fly the Union Rag in England before Saint George’s flag?

And here are your answers. Aren’t I nice?

A1) NO. Please tell me one nation in the world that is directly ruled by another country and happy about it. Catalonia, Scotland, Cornwall, the Isle of Man, parts of Ireland…. Are these people satisfied?

A2+3) NO. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a state formed for the purpose of bleeding dry the fruitful lands of the Celts and feeding the British, London-orientated greed.

A4) NO. The Welsh language is our home. It is where our we, as well as our forefathers before, feel safe and protected. It is a way of expressing ourselves in a manner that can be done in no other medium or tongue.

A5) NO. These people are traitors and sell-outs. For almost a century, British media has, at first, attempted to destroy our language and more recently tried to lazily ‘promote’ our language to modernise it in a way that satisfies the greed of the British state.

A6+7) NO. The only way to achieve dignity as people is to govern ourselves in a fair and just manner. To decide our own fate.
For any Celtic person to stand in the way of another Celtic people’s dignity is treachery and a travesty.

A8) NO. Over the past two millennia the Celts have shared common goals of friendship and companionship and await the day their nations are free.

A9) NO. Everyone, be them born Welsh or not, knows what the word DIOLCH means. Its use does not mean that you are required to hold the rest of the conversation in Cymraeg, but shows that there is a place for its rich vocabulary in everyone’s life.

A10) NO. The English monarch’s face symbolises oppression and defeat. On coinage it is a way of subtly subduing the populace with a ‘friendly’ face. Ireland uses a harp.

A11) NO. Owain Glyndŵr Day is September 16th. Since 1400 he stood (and still stands) as a manifestation of national hope and pride. His name should strike fear into the hearts of those who oppress us.

A12) NO. Ever wondered why you weren’t taught that Llywelyn ein Llyw Olaf was our last native prince who refused to bow to English fear-mongering and kept alive our hiraeth for better times?

A13) NO. A Welshman should always choose Wales first and ensure that addresses are written in our own language. You don’t see people writing to London with the French word ‘Londres’. Why? Because London is not in France so ‘native’ English people say ‘London’.

A14) NO. The British army has for centuries and continues to stand for wars that have no interest to our country. Those who represent the British army and feel they are doing Wales a favour are sorrily mistaken. They are forgiven when they turn their backs on the army.

A15) NO. The WRU is a way of controlling our country’s sporting minds. The Prince’s feathers represent a symbol of Welsh service to a foreign monarch. No matter how proud people are of the Welsh shirt, the pinnacle is always a Lions cap. The fact that the WRU is monarch-led speaks for itself.

A16) Trick question. NO. No one knows the way to Abaty Cwm-hir. In the 1960′s a group known as the FWA (Free Wales Army) collected people who answered NO to this list of the above questions to fight back against the British overpowering of our lands. Each potential member was told to meet at a certain point where they would be asked by FWA officers whether they know the way to Abaty Cwm-hir. Should the prospective member answer “Llywelyn, rest in peace,” they would be taken to the group’s secret training facility.

A17) NO. The English should be proud of their own country. I’d go as far as saying that Wales, with a population nearly 20 times less than her neighbour, flies more Welsh flags than England do in England. Britain has them grabbed.
To ‘hate’ England is wrong. Hate has consumed it.

“What’s the point of Top Gear?”

December 16, 2013

Since his comments earlier this week about the Welsh language, Jeremy Clarkson has come under fire from a lot of Welsh patriots defending their birth-rite tongue. Now I’ve been called many a lovely name in my lifetime but I kind of enjoy it. I guess it shows me that my comments have angered someone who, due to the cowardice instilled in me from my use of the internet, can’t do any more than throw funny words at me. And personally, I reckon old Jezza’s much the same.

So instead of calling him fat, bigoted heathen, I’ve decided to copy and paste (again, from the cowardly internet) two of his quotations on the Welsh language and her people…. but with an added twist.

“There was an internet petition for me to be Prime Minister”
“If I got into power I’d build a wall round Wales and fill it with water. It will be like a reservoir so there won’t be any more hosepipe bans. Plus most of the Welsh will drown. I can’t see a reason why this shouldn’t be done.”

“There was an internet petition for me to be Prime Minister”
“If I got into power I’d build a wall round Jeremy Clarkson’s home and fill it with water. It will be like a reservoir so there won’t be any more hosepipe bans. Plus he will drown. I can’t see a reason why this shouldn’t be done.”

“I think we are fast approaching the time when the United Nations should start to think seriously about abolishing other languages.”
“What’s the point of Welsh for example?”
“All it does is provide a silly maypole around which a bunch of hotheads can get all nationalistic.”

“I think we are fast approaching the time when the United Nations should start to think seriously about abolishing s**t TV shows.”
 “What’s the point of Top Gear for example?”
“All it does is provide a silly maypole around which a bunch of petrol-heads can get all brainwashed.”

Ok so that was just me paraquoting Mr Clarkson’s words.

Oh well.

PS Also, if we wants an apology over this, he’s a “Nazi.” No paraquoting required.

PPS Is paraquoting a real word?

Smiley face :-)

From RESPECT to FEAR.

December 15, 2013

“…. this universal love and practice of poetry in Wales is inseparable from the language itself. Your language is, therefore, something more than words on your lips. It is life-blood of your peculiar culture.”

Unknown English journalist, 1939.

*****

“I think we are fast approaching the time when the United Nations should start to think seriously about abolishing other languages. What’s the point of Welsh for example? All it does is provide a silly maypole around which a bunch of hotheads can get all nationalistic.”

Jeremy Clarkson, 2011.

SUT MAE’N TEIMLO?

December 15, 2013

Gyfoeswyr, sut mae’n teimlo
I gerdded mewn i wlad?
I foddi hen dai’r werin
A lladd llawn llu fy nhad?

Gymydog, sut mae’n teimlo
I gamu dros ein tir?
I fathu llwyth yr hen dai haf
A throi’n hanes o’r gwir?

Gyfaill, sut mae’n teimlo
Wedi’r gân a’r iaith?
Ar ôl i dir y Cymry
Suddo dan dy daith?

O Loegr, sut mae’n teimlo
I ddinistrio oll ein bryd?
A magu mwy sy’n para
I gladdu corff ein byd.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 748 other followers