What’s ‘gymnasium’ in Welsh?

November 2, 2014

Going to the gym is rather selfish.
Fine, it prolongs your life through the want of being physically fit and healthy but it’s more often than not for personal and æsthetic gain.

When transferring the benefits of a personal fitness regime to the needs of a populous as a whole there is nothing that supplies a collective of people with the successes of health and fitness than the vitality of their language.

There are many who care as much for the continuation and vigour of their language as those who care about the continuation and vigour of their personal health. The late Irish poet, playwright and translator, Seamas Heaney, here explains his reasons behind both learning and utilising the Irish language:

“Not to learn Irish is to miss the opportunity of understanding what life in this country has meant and could mean in a better future. It is to cut oneself off from ways of being at home. If we regard self-understanding, mutual understanding, imaginative enhancement, cultural diversity and a tolerant political atmosphere as desirable attainments, we should remember that a knowledge of the Irish language is an essential element in their realisation.”

Imagine if everyone spent the same amount of time as they do sweating buckets on treadmills on learning their national language. Not just for our own personal gain as individuals, but also for the continuity of a shared vision for cultural dignity.
In truth, we probably find ourselves in the situation where if people merely spent their time driving to and from their gym learning Welsh (or any local / minority language) in the car etc., the language would be in a considerably better state.

I may be heading for dizzying heights of optimism here but, dare I say, even just saying ‘diolch’ as you leave the gym can be considered to be re-grasping at linguistic recession.
Why not count your repetitions on gym equipment in Welsh? Ask whether classes or apparatus are available through Welsh. Be as proud of yourself as part of a linguistic and cultural collective as you are as a healthy individual.

IMG_8308.JPG
It would be a shame for gymnasia in Wales to offer bilingual services and for their users to not reap the benefits.

Gymnasium, by the way, is GYMNASIWM or CAMPFA in Welsh.

Healthy smiley face :-)

“Attention. Fall in line!”

October 27, 2014

When I was a kid, my brother and I were always rather mischievous. One always blaming the other. Breaking each other’s stuff. Eating each other’s snacks. Bursting each other’s footballs.

Thankfully, nowadays, were a tad more mature…. mostly – but it was always something else that caught my eye during our times of mischief.
Each time my mother would give one of us a huge bollocking for something, the other one of us would be extra good.

“Ok, mum.”
“No problem, mum.”
“Of course, mum.”

As a teacher, I see this happen on a regular basis. One student forgets his or her homework or exercise book, receives verbal punishment, rest of class are silent.
It’s a rather interesting phenomenon that I won’t even begin to analyse psychologically, but I’m more than happy to explain where I believe modern society mirrors this mentality.

Apparently, some dudes are currently dossing around with (incorrect) flags around the Welsh capital this morning. They go by the name of the ‘Welsh Alliance’ (no Welsh translation provided by ‘group’) and are an amalgamation of various fascist groups including the English Defence League. Cool, huh?

Also, as the media (mainly the BBC) fuels more coverage for groups like the BNP and UKIP, more and more ordinary people turn to the radicalism that will, in my view, destroy the openness and welcoming nature that makes Wales and other nations in the British Isles so awesome.

Yet to those who oppose the above dirt, what do we do?
Well, aside from the fact that some of us openly oppose these groups in public or on social media sites, the vast majority of us sit around hoping someone else will be the hero.

We know that groups like the EDL, the BNP and UKIP are wrong. We know their agendas are damaging to present and future cultures. We know that, thankfully, the vast majority of normality in our society criminalise these groups.

We are the good people here. We are those who do not cause a fuss.

And just like the good children who fear the bellowing voices of authority, we cower in the face of own dignity – our own right to say what we believe and what we perceive to be just and fair.
We promise that we will never stand up for our beliefs. We’ll leave that to the fascists and xenophobes of this world. Those who aim to harm.

The rest of us will fall in line.

Smiley face :-)

Iâr.

October 15, 2014

Dwi’n gwybod bod 99.9% o’r amser dwi’n hunanol – e.e. bod ti’n d’eud dy fod ti’n mynnhau mynd i’r pêl-droed a ddim yn meindio Doctor Who.
Dwi’n gwybod bod 99.9% o’r amser dwi’n ffeindio ffordd (yn hollol anfwriadol) i ‘neud ti deimlo’n euog am bethau gwirion.
Dwi’n gwybod bod pob lle ‘den ni’n mynd yn gorfod cael rhyw gysylltiad Celtaidd neu ‘den ni ddim yn mynd.
Dwi’n deall pa mor anodd mae’n rhiad iddo fod i ti symud ochr yma – dwi’n trafod hyn efo lot o bobl ac maen nhw, siŵr o fod, wedi blino efo fi’n d’eud pa mor lwcus dwi i gael rhywun fel ti yn fy mywyd. Dwi methu dechrau meddwl sut ti’n teimlo am symud ochr yma. Un peth dwi yn gwybod ydy ‘swn i methu ‘neud o. Ond nai neud yn siŵr mod i’n trïo ‘ngorau glas i ‘neud ti’n hapus yma – yn hapusach (gobeithio) na ti’n ‘neud fi.

Ond dwi wir yn dy werthfawrogi. Dwi methu rhoi mewn i eiriau beth ti’n feddwl i fi – ond yn bendant mae’n fwy na phob bydysawd sydd.
Dwi’n caru ti hyd at UMa56 (aka Seren Angharad) ac yn ôl…. dwywaith.

Ond, d’eud y gwir, ti ‘di clywed hyn i gyd o’r blaen. Ond un peth dwi’n siŵr mod i heb amlygu i ti eto hyd at rŵan ydy’r ffaith dy fod ti’n ‘neud fi’n well berson na’r hyn oeddwn i o’r blaen. Dwi ddim yn trïo d’eud mod i’n dibynnu arnat ti ac dwi angen ti bob eiliad o bob dydd fel rhyw faban sy’ ddim yn gwybod sut i fyw (er mod i’n siŵr dwi fel yne weithiau!). Dwi’n jyst trïo d’eud bod fy mywyd a phopeth amdana’ i’n well oherwydd dy fod ti ynddo ac yn rhan ohono.

Gobeithio dy fod ti’n iâr i fi am weddill yr amser sydd yn y bydysawd.

xxx

Teimlad wedi’r Reff’

October 8, 2014

‘Roedd yn anodd i mi ddisgrifio’r teimlad wedi canlyniad y refferendwm ar Fedi 18fed.
Aros ar ddeffro trwy’r nos ond i glywed nad oedd canran y bobl oedd yn dewis annibyniaeth yng Nglasgow yn ddigon i sicrhau dyfodol newydd.
Chwiliais am gysur ar Drydar wrth weld cymaint o bobl yn ymddiheuro am bleidleisio dros aros fel rhan o’r Deyrnas Unedig.
Dau ddiwrnod wedyn ces wahoddiad i siarad ar ran Cangen Cymru y Gynghrair Geltaidd wrth ddathlu cred Glyndŵr a’i ddilynwyr a’u ymdrech am ennill dyfodol gwell i Gymru.
Yn fy araith oedd negeseoun o obaith y bydd, ryw ddydd, Cymru, Yr Alban a gwledydd eraill heb lais ar draws Ewrop yn ennill eu lleisiau – heb anghofio am ddewrder ddangoswyd gan bobl y wlad hon dros chwe chan mlynedd yn ôl.
Ond, er fy ngobaith, ‘roeddwn yn methu cael gwared o siom y refferendwm.
Yn Rhuthun, wnes gyfarfod Mike Chappell – aelod o Gangen Kernow y Gynghrair Geltaidd – ymhlith llawer eraill ddywedodd wrthyf y daw tân o ludw cof Glyndŵr ac wneithon nhw dyfu’n fflamau rhyddid. Nid ond i Gymru, ond i bawb. I bawb sy’n credu mewn hunan-lywodraeth a gonestrwydd.
Dangosodd Mike i mi fod y 1,617,989 bleidleisiodd dros annibynniaeth wedi sicrhau nad oedd tân rhyddid wedi oeri o gwbl. Ac mae’r fflamau’n boethach nag erioed.
Yn ôl y BBC, mae ond 3% o drigolion Sir Benfro yn credu y gallai Cymru lwyddo fel gwlad annibynnol (er y ffaith ddywedodd 49% y dylai Cymru hawlio mwy o bwerau i greu cyfreithiau – ystadegyn na hawliodd le ym mhrif-benawd yr adroddiad am ryw reswm). Profodd polau piniwn eraill fod 27% yn cefnogi Cymru rydd mewn mannau eraill.
Wrth gwrs mae’n anodd cyfri cefnogaeth go iawn dros annibyniaeth i Gymru ond yr hyn sydd yn galonogol ydy’r medrwn drafod annibyniaeth heb neb yn chwerthin am ein pennau am fod yn genedlaetholwyr di-bwynt sy’n byw mewn breuddwyd.

Mae amserau’n newid.

Fel un sy’n credu mewn hunan-lywodraeth i bawb, ‘rwy’n troi fy sylw at Gatalunya lle mae’i phobl yn mynd at y polau ym mis Tachwedd i amlygu’u cred mewn rhyddid ac annibyniaeth.
Gobeithio bydd llygaid barcud a chlustiau eryr y Celtiaid yn cael eu gludo ar ein cyfeillion yng Nghatalunya i ddangos i’r byd, drwy drafod yn unig, y gallwn greu tonnau.

Gobeithio pan glyŵn ni SÍ y Catalaniaid dros Ewrop, byddwn ni yn ddigon dewr i alw am ragor o ystadegau sy’n dangos y caiff ein gwlad ei rhedeg gan bwerau estron. Gobeithio y safwn yn uwch na’r rhai sy’n gwrthwynebu sosialaeth a thegwch. Gobeithio, wrth basio ar y stryt, ‘rydym ni’n anghofio clecs am y tywydd ac ‘rydym ni’n rhannu’n breuddwydion am sut bydd Cymru annibynnol yn edrych ac yn teimlo i bawb sy’n galw Cymru eu llain nhw.

Owen Llai

Moving to or visiting Wales?

October 5, 2014

S’mae a chroeso i Gymru!
Hello and welcome to Wales!
We hope and trust you find this land as wonderful and magical as we do.

Wales, although only being an entity as an actual nation for about a millennium, has always been a place of magic, myth, story and song. A land of friendship and company.
The name of our nation, in our own language, is Cymru – meaning land of fellow compatriots.

We believe that our land is very special – as have millions of people who have visited us across countless centuries.
We are so proud of our country that we regularly tell (and conjure up) stories about what’s happened here. We write poetry and sing songs that tell of brave men and women who fought to defend this land. We write about loss and of sadness. We write about failure. Don’t ask – we just do!

One of the things that ensures we remain a distinct nation in a quickly-evolving world is our language. We are extremely proud of the fact that, over the course of some 2,000 years, the people of England, Cornwall and Wales have all spoken a language that is still spoken here today.
The last national census showed that the number of Cymraeg (Welsh) speakers had fallen in Wales to 19% of the population. Even though some 40% of children here receive their education through the medium of Welsh and that there are nearly 200,000 speakers outside Wales in England, Cornwall and Scotland, the fact the number has fallen in the last 10 years worries a great many of us – Welsh-speaking or not.

We love our distinct cultures too. We love dressing up and eating griddle-fried ‘cakes’ on the first day of March. We like to remember our rebellious national hero, Owain Glyndŵr, in mid-September. We also like to remember our last native prince (Llywelyn ein Llyw Olaf) in December and enjoy putting up a giant pink tent every year in early August. We even celebrate new year when the rest of the western world celebrates Hallowe’en!
And we think you’d love all this too!

Some people find it hard to understand why we care so much about our language, culture, heritage and tradition. I guess it’s because their own language and traditions have never battled with the threat of disappearing or of being forgotten. We pray that this never happens to the traditions that people of this land have looked after against all the odds for many, many years. We’d hate to be the generation that forgot what it meant to be Welsh.

When people speak of “keeping a welcome in the hillside,” it is not just for those who consider themselves Welsh. It is for anyone and everyone. We genuinely hope that you find in Wales what we too find so wonderful.

All we humbly ask, is that you have a go of wrapping your tongue around some of our native-British words and phrases – we really appreciate everyone who gives it a try. We ask that you start your conversations with ‘S’MAE’ (hi) and end them with ‘DIOLCH’ (thanks). It’s NEVER too late to pick up and use a few phrases.
We pray that you read or ask about our culture and throw yourself into what it means to live in such a fantastic place.

And once again, we hope you find this patch as heart-warming as we feel about it.

Diolch yn fawr iawn.
Ac, unwaith eto, croeso i Gymru!

Araith ar gyfer Balchder Cymru – 20/09/2014

September 20, 2014

P’nawn da. Mae’n bleser enfawr i mi gael siarad efo chi heddiw ar ran y Gynghrair Geltaidd.

It’s a genuine pleasure for me to say a few words on behalf of the Celtic league today.

But it is with a weighted heart I stand before you.

No has beaten Yes. But fear has not beaten hope. And for that, I’m sure we’re all thankful to the people of Scotland.

Today we’re here to celebrate our own path. And celebrate the belief of one man and the bravery shown by those who understood his vision.

Prince Glyndŵr believed in university education for the people of Wales.
He believed in the dignity and pureness of humankind over the greed of oppresive cultures.
He believed that prominent Welsh skills and knowledge were best afforded to teaching the youth of our people.
He believed in a common faith for Wales.
He believed in our Celtic roots – sharing ideas and trust in our Breton, Scottish, Cornish and Irish brothers and sisters.
He believed in a government set up by the people of this land for the people of this land.
And for all this he was branded a rebel and a traitor.

But he has left us with so much.
The fact we are even here today proves that his legacy of belief in our nation is justified, dignified, real and achievable.

Wales now has many universities – one of which sharing its name with Glyndŵr himself.
Welsh knowledge is shared across our nation so that our future is secure in the hands of those to come.
We now see ourselves as part of a Celtic union of tradition and friendship dating back to when Wales traded goods and ideas freely around the emerging European world.
Glyndŵr believed in a Wales for the Welsh – where everyone else was invited and welcome to share in our rich heritage and traditions.

But Glyndŵr’s primary vision of a parliament has never been recognised. And despite the fact we are still here, pursuing this great cause in honour of him and in honour of our children, we remain engulfed and colonised by a nation that has proved across 800 years that it neither comprehends nor respects the dignity and customs of the Welsh people.

We are not second class. We are not backwards. We are not foreigners, and neither will we be when we are an independent nation.
My mother was born and brought up in Cheshire and, although not everyone’s perfect, no one would ever consider her a foreigner.

An independent Wales would keep a welcome in the hillside for all who return or choose to live in our fantastic nation.
An independent Wales would be free to decide what’s best for our diverse needs – and not what sells Wales best as a retirement region and a patch for those Britain doesn’t want.
An independent Wales will have the right to its own water and electricity that is currently stolen and sold back for profit.
An independent Wales will not be a pasture used to feed the machine of a greedy elite – hell-bent on power and money.
An independent Wales will not be funded by another nation on how many people live here, but funded wholly by ourselves for ourselves.
An independent Wales will not lag behind in education and care as it currently does.
An independent Wales will stand firm as a socialist land capable of showing the world that capitalist greed is a poison on this earth.

Glyndŵr believed in an independent Wales. He knew it was our dignity and our destiny. So much so he was prepared to lay down his life for the cause.

Today we need not shed blood as our forefathers did.
Today we need but speak. To converse about our belief in a Wales that was, is and always will be at the cutting edge of change and development.
A country that reaps the benefits of a bilingual populous that shows off its beautiful heritage to a diminishing world that seeks and craves courage, direction and bravery.
Glyndŵr would rather have seen Wales fail as an independent nation than be consistently hammered under the thumb of a foreign monarchy.

Despite blatant positive evidence for an independent Wales, the true value of self-determination for our country is laughed off.

Disregarding population proportions, had the 1,617,989 Yes-voting Scots been Welsh citizens voting on our own independence, we’d have been yesterday toasting a new dawn.

For a day, 50% of the Celtic nations were free. 50% held in their hands the sovereignty of their own nations and destines.

I have no problem with Westminster giving us new powers. I just have a problem with the word ‘giving.’

And as Celts we will not stop. We will not falter nor pity. We will fight. And continue to fight until dignity is achieved across our lands.

Tachair ar latha.
Daw ein dydd.

Diolch yn fawr.

The Kop (Eisteddle Angharad)

August 19, 2014

I spent many Saturday afternoons stood at the back of a football stand that crumbled to the touch but echoed the voices of die-hard Wrecsam fans as far as whatever was there before Eagles’ Meadow.
Dropped off in Pen-y-ffordd train station and 15 minutes and 90p later I’d be joined by hundreds of school friends to queue up to pay £7 for the privilege of cheering on the Dragons from the famous Kop.
I’ve seen many fantastic sites from the Kop (even though my bum was first placed in the old Eric Roberts stand opposite the Kop for a 2-2 draw with Stockport County in September 1995) such as beating Middlesbrough 2-1 in 1999 and the famous 3-1 win over Boston that secured our football league status. It was magical.

IMG_7428.JPG

As a traditionalist, I like to believe that ancient heritage can be preserved. The sad reason why traditionalist values cannot be applied to the Kop stand at the Racecourse is that, frankly, I’m surprised it hasn’t fallen down already.
Weeds growing between the concrete steps, rust on the rails, powder metal sheets to stop rain (which often failed) and a white wall at the back with a sign saying “Toiledau / Toilets.”

I would often stand and look out towards what was then the Sainsbury’s stand and think how awesome the Racecourse would look if the stands’ roofs were continued at one height all around the stadium. Lights and Wrecsam badges would don the overhangs all around the place. The famous Wrecsam faithful singing in full voice – amplified by the caged atmosphere. Such imagination could only be nurtured in a stadium like the Racecourse.

A few years ago when Prifysgol Glyndŵr University acquired the stadium, a picture did the rounds of a few forum sites for fans of the football club. The picture (below) depicts what the stand could potentially look like from the pitch.

IMG_7429.JPG

Despite the name of the club on the seats not being in Welsh, the potential of the old stand once again caught my imagination. And the following picture (released by the university in the same year) did nothing to dampen the new-found hope that was burning in the imagination of Dragons fans everywhere.

IMG_7427-0.JPG

The other night I had a dream. It was one of those lottery-winning ones where your bank balance has more numbers than Countdown.
I dreamt that I’d won the EuroMillions jackpot. The first thing I did was enquired into the purchase of the Kop stand and all lands to its rear from the university. In my dream, Glyndŵr’s representatives were very cooperative.

My plans included a new stand similar to the pictures above but with a few differences.
The roof of the Yale Stand / Cash4Gold Stand / Centenary Stand / Sainsbury’s stand were extended to reach the middle of the new Kop.
Inside was split into three sections; the stand’s concourse to the left (looking for the pitch) selling Wrecsam memorabilia, replica kits, Wrexham Lager and match-day food; the middle section became a teaching room for free Welsh-language tuition for anyone who fancied it; and the final third housed my own home. Cool, huh?
The use of Welsh would be everywhere. From giving a bilingual tour through Wrecsam’s history to Welsh-only signage for things like the ‘toiledau,’ ‘siop’ and ‘byrgyrs.’
Facing the train station, the new stand would depict Wrecsam’s original Maelor crest – illuminated in bright, neon lights. £7 entry every time.

Ok, so I’m not quite sure where the crossover point between my dream and the morning after I awoke is with regards to my ideas for a new Kop at the Racecourse but I do know that it’d be flippin’ bendigedig.

I wonder if the bank / a wealthy fan would offer me some dosh to push through the plans. So long as I could make it a viable, profit-making business venture I’m sure someone would be willing to share in the idea. Maybe Prifysgol Glyndŵr University themselves? Who knows?

Imaginative smiley face ;-)

I love you, baby

August 10, 2014

In a marriage union, the two parties come together based on love shared between them.
The pair may or may not share similar religious beliefs. They may or may not share the same mother-language. They may or may not come from the same area. They may or may not agree to disagree that barbecue sauce is the best accompaniment with chips.
But the link is love. A common feeling that both parties would (and will) do absolutely anything and everything in their power to see the other party smile.
Throughout a successful marriage, patience, honesty, trust and compromise are employed to ensure that the union between the parties is fair for both sides.
Neither side steals from another. Neither side exhausts possessions of their partner for their own personal ‘good.’ Neither side diminishes the culture and / or believes of the other partner for any reason whatsoever. Neither side hides wealth (material or otherwise) from their partner. Neither side takes advantage of their partner for their own personal gain. It doesn’t happen.
This is an union. This is a marriage of two parties who share everything and progress through their lives together. As one.

So why does this not apply with other forms of unions?

The union(s) between Wales and England in 1536 and 1542 were marriage rites between two parties. Going on what I (and many others) perceive to be a true union between two partners, we in Wales are left with what can only be described as the short end of the stick.
Instead of being equally as wealthy as our partners and neighbours, we are down-trodden to believe that our culture, heritage, traditions and language are backwards and unnecessary. The Acts of Union explain this awful truth in black and white.
And it wasn’t just at this point in time that the Welsh party of the union noticed the bias.

Despite the emergence of a new Welsh elite and the gap between rich and poor beginning to magnify, the Welsh lived side by side with their neighbours in this new union through most of the late 15th to 16th century. Socialism in Wales was being murdered in favour of English wealth. And the Welsh, naïvely, didn’t even notice it.

The Union Flag was first incorporated to show the union between England and Scotland in the Spring of 1606.
Wales was included…. as England.
To add in a sneaky tangential point here, in a marriage, Christmas cards are signed as being from both parties. This is a big thing for all couples entered into a marital union. Well in this union, Wales’ Christmas cards were signed by England only.

For farm workers in the nineteenth century, the new English-owned roads were a god-send. It meant that Welsh produce could be transported across Wales keeping Welsh wealth within our borders to be recirculated into our separate economy. Thanks, England.
Yet it was not this simple.
The English road-owners wanted a cut of this new-found Welsh wealth for themselves to take back to their own country. How dare one side of this union become rich when another loses out….
Between 1839 and 1843, Welsh people (to this day still branded as rioters) destroyed toll-houses on the roads. The tolls required to cross were too much to sustain the wealth between simple Welsh farmers.
It was only in 1844 that the Welsh decided that violence was not the way to go and the destruction of toll-houses ceased.
We stood back into the conformist line.

The English-organised Treachery of the Blue Books in 1847 proclaimed that our language was inferior and a disease on the Welsh and on the British islands as a whole.

“The Welsh language is a vast drawback to Wales and a manifold barrier to the moral progress and commercial prosperity of the people.”

This damning report on education somehow meant the English inspectors were also allowed to comment on our culture too. I’m not sure what the Eisteddfod has to do with direct schooling but there we go:

“An Eisteddfod…. is simply a foolish interference with the natural progress of civilisation and prosperity.”

In 1869, an English colliery owner named John Young announced a pay cut to all his Welsh employees working in Welsh mines. He condemned the use of the Welsh language in mines around the [Yr] Wyddgrug (Mold) area (especially around the village of Coed-llai (Leeswood) and Pontybotcyn (Pontybodkin). Subsequent riots broke out and those who opposed the English dominance were once again lined up into conformity…. and shot.

During the First and Second World Wars, ignorant monoglot Welsh-speakers were given the ‘honour’ of being England’s personal human shield. They were sent first into any military situation that could potentially end in a loss. No nation lost more of a percentage of its brave youth than Wales. Yet we are thankful.

In 1956, a Bill was raised from across the border noting a potential lack of water for the people of North-East England.
The Tryweryn Water Bill required the destruction of a small, Welsh-speaking community a few miles outside the town of Y Bala.

“A big new dam near Bala planned”

When passed in Westminster, the councils of England’s North-East no longer required planning consent from Welsh councils to do whatever they wanted with the village of Capel Celyn in the Tryweryn valley.
Just before the passing of the Bill in 1957, the mere 37 Welsh representatives in Westminster passed their verdict on the Bill. 36 said no to the proposals. The other did not vote.
Plaid Cymru commented on the Bill as being intolerable for the Welsh people to be informed they must

“yield [a] thoroughly Welsh-speaking area”

and that the English authorities have

“no claim to [any Welsh] valley in law or morality.”

In 1965, the residents of the tiny village that their ancestors had called home for centuries were forced away. The land was flooded.
Capel Celyn (Holly Chapel) became Llyn Celyn (Holly Lake).
Is it not funny that, to this day, the North-East of England have never been in actual dire need of the water they thought they would? They still take most of it, of course.
But at least the English named the new lake in memory of the old village and, furthermore, we did get a fun white-water rafting centre out of it all. Thanks, England.

Water was and still is taken from our lands to replenish supplies in England. This is not to say that the Welsh would never share their water with anyone, but in this case the English side of the union takes a possession of their Welsh ‘partners’ for their own material profit to feed the hungry London elite.
Other nations who do not exist as unions ensure they have at least a cut in the export of their own natural resources. An actual union should ensure both sides a compensated fairly and equally when choices are made.
Off-shore wind-farms, fracking and destruction if farmlands for on-land wind-farms are all coming to Wales. In addition to those that are already here. All the power gained from these are sent to the National Grid…. in England.
We do not hate renewable energy. We wish to harness it for the benefit of ourselves and to lead the world in renewable energy.
For this we are selfish.

And on what is our union based? The murdering of ancient Welsh princes to be reinstated with an English elite, the dismantling and destruction of Welsh educational and religious powerhouses, the labelling of our people as vermin whose heads are worth but a shilling and the stealing of Welsh treasures to be burnt and forgotten or used as tools for English gain.

Are we so naïve to believe that these atrocities against our side of this ‘union’ no longer happen? That the English have finally become tolerant of our disgusting language and culture?

I’m not so sure.

We only pay to return to Wales across the Severn Bridge. When we leave our country to spend our money in England, we are encouraged to believe that we are ‘free’ to do it. Our wealth once again changes hands. The tolls on the English side of the bridge when the Welsh return home are collected and pumped back into South-West England.

Media encourages us to hate our own language and that, as much as our hearts say it’s a beautiful tongue, our minds are told it is not beneficial to our future or to the rest of the world. I missed the part where English gained this divine rite.
Yet we believe we are priviledged to hear that the anglo-centric BBC media corporation has given 3 minutes airtime to the Welsh language on a flagship programme. “Thank you so much,” we say.
Yet the same corporation in 1927 stated that:

“Wales, of its own choice, is a part of the British Commonwealth of Nations, whose official language is English…. To use the ancient languages regularly – Welsh, Irish, Gaelic and Manx – would be either to serve propaganda purposes or to disregard the needs of the greatest number in the interests of those who use the languages for aesthetic and sentimental reasons rather than for practical purposes.”

So why only now does the BBC give what they perceive to be ‘so much’ to Welsh language after a century of persecution? Because they now have the monopoly over our media. They can assimilate us into their cruel, elitist mindset through our own native language.

Even our capital city becomes more capitalist by the day. Cardiff becomes another powerhouse of the corporate elite who care not for those who live in rural areas. Even what little wealth there is coming into Wales, Cardiff gains the lion’s share. Our nation cannot operate this way.
Yet all we do is thank our English overlords that they had such kind hearts to give us a capital city in 1955 and afforded us an assembly in 1999 where we can discuss (but not enforce) ideas to make Wales a stronger part of this union.

Our education system still teaches of English sympathy towards the Welsh. It laughs off any point it affords the youth of our nation any shred of nationalism as petty and silly. It’s in the past, we’re told.
I was never told about the vast majority of the historical fact I mention in this blog. Instead I go out of my way to read about them. The modern, corporate world affords little time to searching through libraries books and articles that prove this union is unfair. I wonder why….

Wales lies behind Bulgaria as one of the poorest countries in Europe. According to PISA (Programme for International Student Assessment), Wales lags behind their union partner, England, in every discipline.

The union has been nothing but a legalised raping of what it means to be Welsh.
This union, this marriage between two parties, must end in a fashion established by the same man (Henry VIII) who started this union….

DIVORCE.

IMG_7372.JPG
Yet I’m still questioned over this picture….

Open Letter to English (and Cornish) Heritage.

August 4, 2014

Dydh da,

Living no more than 15 miles from the border, I visit England a lot. In fact, I’ll be boarding a train today all the way from Chester, England to London, England. Cool, huh?

I love Chester as a city. There’s a wealth of history on every corner and even more heritage locked in books and manuscripts. I love the way history is made contemporary and cool by the lovely people there.
And London too. I’ve only ever been to Wembley but I hear the city is quite nice too.

I fully recognise that these two places are in England. Like Glaschu (that’s Glasgow in Gaelic) is in Scotland and Abertawe (that one’s Swansea) is in Wales. It’s just common courtesy.

Lately it seems you’ve been glorifying many landmarks that are not in England under you name. I find this very peculiar.
It’s a tiny bit like Germany glorifying La Tour Eiffel to bring people to Berlin. Or Spain asking people to visit the Spanish steps….
(See what I did there?!)

It seems a mystery to me that English Heritage, a wonderful group with true history at its core, would be so ignorant and appalling to the people and honour of Cornwall.

I noticed, as well as Kastel Penndinas (Pendennis Castle) portrayed as being a lovely English place to visit, that you’ve been using Arthur (a Cornish king) and Merlin (a Welsh wizard known originally as Myrddin) to glorify your group and to make, ultimately, more profit. I find this wrong.

20140804-084143-31303161.jpg
You also mention Cornwall and her potential as a holiday or a retirement home here.

20140804-084608-31568925.jpg
This one’s nice too…. but it’s not in England!

20140804-084609-31569248.jpg
And here too. Thanks for the history, but it’s not English history.

You may also wish to understand that there are Welsh people, Cornish people AND Scottish people living on this island.
When I visited Côr y Cewri (Stonehenge) last year, I was asked by a member of your clan whether I was ‘from or visiting England.’ I was born and live in Wales so my answer was, naturally, ‘I’m visiting.’
I was then presented with an ‘overseas’ leaflet. I don’t think Afon Dyfrdwy (the River Dee) is a sea. Clue’s in the name.

If English Heritage at all feels like a member would like to reply, then don’t.
I don’t need a blubbering apology or a false history lesson claiming Cornwall is part of England or even a plea that they’ll change their bloody name to English and Cornish Heritage (because they do that with Wales in cricket and people don’t like it).
Please don’t ask yourself why I’m compiling this evidence proving how silly you are. The best response I’ve heard is that Wales and Cornwall have small-nation-syndrome and like to pretend we’re bullied by our big, English neighbour.
I’m sure you of all people have read of the English atrocities across millennia. You know why we speak up. And by claiming Cornish heritage for your own profits is a continuation of English colonialism in our nations.

Why not take the lead? Show the rest of the world the Cornwall exists and a nation and that you’re proud to keep a watchful eye over some of said nation’s best treasures. Be the first group to say ‘Cornwall is NOT
England.’ Now there’s publicity!

All I wish is that whichever amongst you currently feels pride in destroying the traditions, language, culture and heritage of Cornwall, kans mil molleth warnas.

Meur ras ha Kernow bys vykken.

You accept my challenge? Thanks!

August 4, 2014

Sialens DIOLCH Challenge
(25 Places to use DIOLCH)

1. In any shop across the British Isles
2. On a ‘thank you’ note / card
3. When leaving feedback for an online shopping site
4. To a bus / taxi driver when they drop you off
5. When someone offers to pay for something for you
6. When someone makes you a brew
7. On a poster for a sports person’s last game
8. On memos to staff at your workplace
9. On articles written for magazines / newspapers
10. To someone who offers you a chip at the beach
11. When texting friends and family
12. When interviewed for television or radio
13. At the end of emails
14. At a bar when receiving drinks
15. When concluding a speech or lecture
16. To people who hold the door for you
17. When someone passes you a parking permit in the car park
18. With anyone who cleans up after you
19. To those who offer to help you with bags etc
20. When receiving gifts at Christmas, birthdays or any other occasions
21. On social media sites like Twitter and Facebook;
22. When someone retweets your tweet / shares your status
23. When a waiter brings you food and drink
24. When someone tells you that you have nice eyes / hair / nostrils
25. EVERYWHERE!

• DIOLCH is the Welsh word for ‘thank you.’
• It’s pronounced DEE-ol-kh. Have a listen to people saying it online.
• It’s extremely rare to find someone in Wales who doesn’t know this word so why not use it too?
• Maybe you could use MEUR RAS in Cornwall?
• Maybe you could use TAPADH LEAT in Scotland?
• Maybe you could use GURA MIE AYD on the Isle of Man?

20140804-080332-29012082.jpg


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,042 other followers